Processierups Doden?

De klachten van de Processierups zijn bekend. Steeds meer Nederlanders ondervinden overlast van de beestjes en de symptomen die hieruit voortkomen. Denk aan:

De bestrijdingsbedrijven draaien overuren en er is te weinig mankracht om de uitbreiding van de processierups tegen te gaan. Wat kun je zelf doen? En is het een goed idee om de processierupsen zelf te doden?

Processierups Branden, Zuigen of Plukken?

Veel Nederlanders verzinnen hun eigen manier om de processierups te doden. Er wordt veel gesproken over het verbranden of opzuigen van de processierupsen. Behalve dat het risico’s met zich mee brengt omdat de brandharen van processierups op je huid kunnen komen, lijken deze opties op dweilen met de kraan open.

Effectieve manier zelf bestrijden van processierups

De meest effectieve manier om te voorkomen dat de processierups zich ook volgend jaar in je eiken bomen nestelt, is het plaatsen van zogenaamde feromoonvallen.

Bestel Feromoonval in onze webshop >

In het najaar ontpoppen de processierupsen tot vlinder. In het najaar en voorjaar vindt er een bevruchting plaats tussen de mannetjes en vrouwtjes-processievlinders. Na deze bevruchting legt iedere vrouwelijke processievlinder meer dan 200 processierups- eitjes.

Om te voorkomen dat deze bevruchting plaatsvindt, is er de feromoonval. Met speciale feromooncapsules (geurstofjes) worden de mannetjesvlinders gelokt en opgesloten. Hierdoor kunnen deze mannetjesvlinders geen vrouwtjesvlinders bevruchten.

Bekijk Feromooncapsules in webshop >

Bestel de Processierups Val

Probleem opgelost!  Bestel de Processierups valletjes nu in onze webshop!