Processierups zelf bestrijden

Ondervind je veel overlast van de processierups in je woonomgeving en wil je zelf het probleem verhelpen? Dat kan.

Althans, je kunt er zonder de hulp van de bestrijdingsdiensten voor zorgen dat de processierupsen zich volgend jaar niet opnieuw nestelen.

Heb je al last van de processierups, dan adviseren we, óf te wachten tot medio juli (dit is de periode dat de processierupsen wegtrekken), of een professionele bestrijdingsdienst in te schakelen.

Zelf Processierups bestrijden met valletjes

Bij processierupsjes.nl bieden we de mogelijkheid om de processierupsen preventief te bestrijden met behulp van de zogenaamde feromoonvallen.

In de maanden juli en augustus ontpoppen de processierupsen zich tot vlinder. Vanaf deze maanden gaan de mannetjes en vrouwtjes vlinders elkaar bevruchten. Uit iedere bevruchting komen ruim 200 eitjes tot stand. Om te voorkomen dat deze bevruchting plaatsvindt in jouw tuin kun je de feromoonvallen plaatsen.

Feromoonval en feromoon capsules

Door de feromooncapsules (lokaas) te plaatsen in de processierups valletjes, worden de mannetjes processievlinders gelokt. Zodra de vlinders in de val zijn gelokt, kunnen ze de val niet meer verlaten.

Hierdoor worden de mannetjes gescheiden van de vrouwtjes en kan de bevruchting dus niet plaats vinden. Om te voorkomen dat de processierupsen zich volgend jaar in jouw tuin begeven, is het aan te raden om in de tweede helft van het jaar de valletjes te plaatsen.

Zie in onderstaande video de instructies over het plaatsen van de feromoonval.